2019
‘Een dynamisch
en versterkend jaar’

ROHA

Het jaar 2019 stond in het teken van ‘Verbinden, vertrouwen en verbeteren’. De ROHA ontwikkelt zich van een ketenzorgorganisatie tot een organisatie met optimale infrastructuur voor de huisartsenzorg. Goede samenwerking leidde tot de ontwikkeling van stedelijk beleid binnen de AHa, waarbij we de inspraak van onze leden meer vorm gaven.

Op directieniveau vond een verandering plaats. Bestuurder en medisch directeur Mascha Bevers gaf haar directiefunctie over aan Stella Zonneveld, een waardige opvolger. Gelukkig blijft Mascha als kaderarts verbonden aan de ROHA.

Dit jaarverslag was nog net niet afgerond toen het coronavirus onze wereld volledig veranderde. Dagelijkse routines in de praktijken, de wijken en op het ROHA-bureau sloegen om naar werken op afstand. Online initiatieven houden nu de verbinding met elkaar en met de patiënten gaande. Veel respect en waardering voor alle zorgverleners die alles op alles zetten om zorg te blijven bieden.

Marianne Bramson, algemeen directeur

ROHA IN 2019
Samen vanuit de wijk
ROHA

Huisartsenwijkgroepen

Elke wijk heeft
zijn eigen karakter

Huisartsenwijkgroepen

Huisartsenwijkgroepen

Elke wijk heeft
zijn eigen karakter

Huisartsenwijkgroepen

Elke wijk heeft unieke bewoners en zorgverleners die elkaar ‘om de hoek’ moeten kunnen ontmoeten voor samenhangende en doelgerichte zorg. Wij ondersteunen huisartsenwijkgroepen met een coördinator, die de huisartsen helpt bij de organisatie van samenwerking in hun wijk.

Lees meer

Persoonsgericht werken

Aansluiten bij
de leefwereld
van de patiënt

Persoongericht werken

Persoonsgericht werken

Aansluiten bij
de leefwereld
van de patiënt

Persoongericht werken

Hoe begeleid je de patiënt om meer regie over zijn chronische aandoening te krijgen, passend bij zijn wensen en mogelijkheden? Steeds meer professionals zijn actief betrokken bij deze thematiek.

Lees meer

Stedelijke samenwerking

Samen sta
je sterk

Stedelijke samenwerking

Stedelijke samenwerking

Samen sta
je sterk

Stedelijke samenwerking

Wij geloven echt in ‘Samen sta je sterk’. De samenwerkende huisartsenorganisaties bouwen aan een stevig fundament om de zorg voor patiënten efficiënter en overzichtelijker te maken.

Lees meer
ROHA IN 2019
Samen vanuit de wijk
ROHA

ICT & eHealth

Nieuwe en
betrouwbare
technologie is onmisbaar

ICT eHealth

ICT & eHealth

Nieuwe en
betrouwbare
technologie is onmisbaar

ICT eHealth

Huisartsen hebben behoefte aan onafhankelijk advies en betrouwbare technologie die het primaire zorgproces ondersteunen. Niet alleen veilige communicatie en een soepel werkende ICT in de praktijk, maar ook eHealth toepassingen die aansluiten bij de populatie.

Lees meer

Kwaliteit in de praktijk

Continu leren
en verbeteren

Kwaliteit in de praktijk

Continu leren
en verbeteren

Het kwaliteitsbeleid richt zich op ‘samen en van elkaar leren, vertrouwen in elkaar en beperken van de registratielast’. Goede kwaliteit berust op drie pijlers: persoonsgericht werken, zorg op de juiste plaats en veilige zorg.

Lees meer

Cijfers en feiten

Lees meer