Cijfers en
feiten

in 2019

Wij monitoren de zorgprogramma’s door middel van procesindicatoren. Relevante cijfers bespreken we met een praktijk als daar aanleiding voor is of als een praktijk daar zelf behoefte aan heeft. Zo plaatsen wij de cijfers steeds in de context van de praktijk.

Bij alle zorgprogramma's zien we, ondanks een toename van het aantal deelnemende praktijken aan de zorgprogramma’s, een stabiele of lichte stijging van de procesindicatoren. Dit betekent dat ook de praktijken die een nieuw zorgprogramma starten hun patiënten goed in beeld hebben. Wat opvalt is dat het percentage ‘Rookgedrag in kaart’ van alle zorgprogramma’s sterk gestegen is.

De algemene trend is dat meer mensen met DM2, CVRM (HVZ en VVR) en COPD in beeld zijn. Het aantal patiënten onder behandeling van een specialist neemt af. Het aantal mensen onder behandeling van de huisarts neemt toe.
ROHA IN 2019
Cijfers en feiten
ROHA
ROHA IN 2019
Cijfers en feiten
ROHA
Cijfers 2019
Cijfers 2019
DM-2 Zorgprogramma
DM-2 Huisarts Specialist
DM-2 Zorgprogramma
DM-2 Huisarts Specialist
COPD Zorgprogramma
COPD Huisarts Specialist
COPD Zorgprogramma
COPD Huisarts Specialist
HVZ Zorgprogramma
HVZ Huisarts Specialist
HVZ Zorgprogramma
HVZ Huisarts Specialist
VVR Zorgprogramma
VVR HuisartsSpecialist
VVR Zorgprogramma
VVR HuisartsSpecialist