Huisartsen-wijkgroepen

in 2019

13 Huisartsenwijkgroepen met 150 ROHA-huisartsen ondersteund door 8 coördinatoren van de ROHA. Ervaringen 4x uitwisselen in een coördinatorenoverleg met diverse thema’s.
15 Huisartsen uit 11 wijkgroepen kwamen 3x bijeen in de O&I-klankbordgroep.
ROHA IN 2019
Elke wijk heeft zijn eigen karakter
ROHA
Huisartsenwijkgroepen

De huisartsenwijkgroep is een stedelijk fenomeen geworden. Steeds meer huisartsen voelen de noodzaak om de samenwerkingsverbanden in de wijk te versterken.

Wat zij gemeen hebben zijn hun gemeenschappelijke ambities: werken aan kwaliteit, wijkgericht werken en elkaar vertegenwoordigen in contacten met andere organisaties. Zo combineren ze bijvoorbeeld het wijkoverleg met het farmacotherapeutisch overleg (FTO), spiegelbijeenkomsten en Palliatieve Thuiszorg (PaTz).

Een coördinator ondersteunt en ontlast de huisartsen zoveel mogelijk van niet-medische en organisatorische taken. Het resultaat van deze werkwijze is dat de wijkgroepen steeds vaker het aanspreekpunt voor partnerorganisaties in de wijk zijn.

Wijkgroepen op maat

De organisatie van iedere huisartsenwijkgroep is maatwerk. Hoewel er een raamwerk bestaat voor de opzet van een huisartsenwijkgroep, zijn het de huisartsen zelf die bepalen hoe en over welke onderwerpen zij willen samenwerken. Zo varieert de grootte van de groepen van acht tot twintig huisartsen en zijn de frequentie, het tijdstip en duur van de bijeenkomsten per groep anders.

Sommige groepen maken een koppeling met PaTz of FTO, andere groepen doen dit (bewust) niet. Zo heeft elke wijk een eigen karakter die vraagt om specifieke ondersteuning van de coördinator van de wijkgroep.

ROHA IN 2019
Elke wijk heeft zijn eigen karakter
ROHA

Klankbordgroep Organisatie & Infrastructuur (O&I)

Omdat de ROHA wil dat huisartsen inspraak hebben bij en feedback kunnen geven op stedelijke ontwikkelingen is een O&I-klankbordgroep opgericht. Tijdens een aantal bijeenkomsten van deze groep werd de meerwaarde van de huisartsenwijkgroep voor de huisartsen zelf duidelijker en bleek wat er nodig is voor een goed functionerende huisartsenwijkgroep. Deze klankbordgroep wordt in 2020 voortgezet als ROHA-raad.

Stedelijke samenwerking

Met een goede wijkgroepenstructuur kunnen stedelijke onderwerpen in de toekomst efficiënter opgepakt en behandeld worden. De ROHA is samen met de Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG) binnen de AHa trekker van het thema ‘Huisartsenwijkgroepen’. Meer informatie over de AHa en stedelijke samenwerking is te vinden op de pagina ‘Stedelijke samenwerking’.

Wijkgroepen 2019

ROHA Wijkgroepen Amsterdam

Wijkgroepen 2019

ROHA Wijkgroepen Amsterdam