ICT & eHealth

in 2019

58 praktijkbezoeken voor ICT & eHealth waarvan 46 voor IT-scans.8 deelnemende praktijken DHoTS.
Alle 653 Amsterdamse huisartsen werkzaam in 263 huisartsenpraktijken nemen deel aan het programma OPEN.
ROHA IN 2019
Nieuwe en betrouwbare technologie is onmisbaar
ROHA
ICT eHealth

Het complexe ICT-landschap binnen de huisartsenzorg is versnipperd. Huisartsen zien daarom soms door de bomen het bos niet meer.

Het is dan ook noodzakelijk om de huisartsenpraktijken daadwerkelijk te ondersteunen met efficiënte ICT-oplossingen en antwoorden te geven op vragen en uitdagingen in de toekomst. Om praktijken zoveel mogelijk te ondersteunen is het ICT-team van de ROHA in 2019 uitgebreid.

Registratie aan de bron

Werken vanuit het HIS én het KIS was onoverkomelijk bij de start van de ketenzorg in 2009. Inmiddels hebben de HIS’en zich verder ontwikkeld en lijkt registreren aan de bron vanuit alleen het HIS ook voor de ketenzorg een mogelijkheid. In 2019 verkenden we de situatie en mogelijkheden opnieuw.

We brachten in kaart wat er nodig is om vanuit het HIS te kunnen werken en de voor ketenzorg essentiële functies toch te kunnen behouden. Denk bij deze functies aan het consulteren van een specialist of kaderhuisarts, het verwijzen en het delen van een gedeelte van het dossier met bijvoorbeeld de diëtist of een specialist ouderengeneeskunde, wat nu voornamelijk binnen het KIS gebeurt. In 2020 gaan wij hiermee verder en adviseren wij de leden en het bestuur over te zetten vervolgstappen.

IT-praktijkscan

Omdat we zien dat de implementatie van meer digitale vormen van zorgverlening ook vraagt om een goede ICT-basis in de praktijk, startten we in 2019 met het aanbieden van de IT-praktijkscan. Deze scan geeft een beeld van de actuele ICT-infrastructuur van een huisartsenpraktijk.

Vervolgens krijgt de praktijk een advies om de basis op orde te krijgen of te houden. Een derde van het aantal ROHA-praktijken is bezocht. In 2020 blijven we de IT-praktijkscan aanbieden.

Veilig gegevens uitwisselen

De ROHA benadrukt nog eens hoe belangrijk het is dat een huisartsenpraktijk gegevens op een veilige manier moet kunnen uitwisselen met de huisartsenpost, apotheek en andere zorgverleners. Daarom gaven we de praktijken het advies om een keuze te maken tussen het LSP of White Box, met de kanttekening dat het LSP de voorkeur heeft. Ook tijdens de voorbereiding van aansluiting op het LSP ondersteunen wij de praktijk.

ROHA IN 2019
Nieuwe en betrouwbare technologie is onmisbaar
ROHA

Stedelijke samenwerking

Het versnipperde ICT-landschap vraagt om stedelijke visie en regie. De zorggroepen binnen de AHa werken samen op het gebied van ICT en eHealth. Het ICT-team van de ROHA heeft de nodige kennis en expertise en speelt daarom een belangrijke rol voor de AHa. Meer informatie over stedelijke samenwerking is te vinden op de pagina ‘Stedelijke samenwerking’.

ICT & eHealth projecten

Programma OPEN

Project Open

Online inzage is mogelijk door de gegevens online beschikbaar te stellen via een portaal of een PGO. Het doel van het programma OPEN, het eerste grootstedelijke project binnen de AHa, is dat alle patiënten over een aantal jaren online inzage hebben in hun medisch dossier. De ROHA is penvoerder van dit project namens de AHa en levert de projectleider. In september meldden (bijna) alle huisartsen in de regio zich aan voor deelname aan het programma OPEN.

DHoTS

Project Connecting dots

De ROHA ontwikkelt als partner in het DHoTS-project, samen met Heart-forHealth (H4H), het Amsterdam health & technology institute (ahti) en het AMC, een telemonitoring service voor bloeddrukmeting thuis. De patiënt noteert zelf de bloeddruk in een app. Zowel de huisarts als de patiënt ontvangen advies voor het verdere beleid. Door deze ‘praktijkervaring’ ziet de ROHA kansen om een dienstverlening op maat te creëren die aansluit op de behoeften en mogelijkheden van de patiënt én de praktijk. In 2019 sloten vier nieuwe praktijken zich bij het DHoTS-project aan. Hierdoor staat de teller nu op acht deelnemende praktijken.

DHoTS logos

cBoards

Onze KIS-leverancier Caresharing heeft een eHealth applicatie met de naam cBoards. Deze applicatie biedt mogelijkheden om de communicatie tussen professionals onderling en met de patiënt veilig en efficiënt te organiseren. Ook kan de patiënt zelf aan de slag met bijvoorbeeld het invullen van een DM-dagboek, vragenlijsten en andere vormen van zelfmanagement en consultvoorbereiding. Een beperkt aantal praktijken gebruikt deze applicatie actief. In 2020 evalueren we het gebruik om vervolgens het bestuur en de leden over de inzet in combinatie met het HIS te kunnen adviseren.